آگهی برگزاری مزایده مورخ 1401/08/12

آگهی مزایده فروش املاک ایزدشهر و پلاسکوکار (نوبت سوم )

جهت مشاهده به لینک:

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=rDuXq9jIB8oPF6d7Xu1yyg%3d%3d&rt=2&let=11&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید