آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29

از کلیه سهامداران دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت حضور بهم رسانند.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  
 
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/04/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 20 جاده مخصوص کرج - بعد از تقاطع فتح - مجتمع ايرانيان - طبقه 4 - سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص ساير مواردي که در صلاحيت مجمع ميباشد
 
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان در ساعات اداري روزهاي سه شنبه مورخ 1399/04/24 و چهارشنبه مورخ 1399/04/25 جهت دريافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن اصل کارت ملي به همراه اوراق نمايندگي و يا وکالت به اداره سهام شرکت واقع در ميدان ونک- بزرگراه حقاني- بعد ازچهار راه جهان کودک -پلاک6 طبقه همکف مراجعه نمايند. 
 
دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  
 


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/04/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 20 جاده مخصوص کرج - بعد از تقاطع فتح - مجتمع ايرانيان - طبقه 4 - سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 1398/12/29
 
 
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص ساير مواردي که در صلاحيت مجمع ميباشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان در ساعات اداري روزهاي سه شنبه مورخ 1399/04/24 و چهارشنبه مورخ 1399/04/25 جهت دريافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن اصل کارت ملي به همراه اوراق نمايندگي و يا وکالت به اداره سهام شرکت واقع در ميدان ونک- بزرگراه حقاني- بعد ازچهار راه جهان کودک -پلاک6 طبقه همکف مراجعه نمايند. 

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  
 


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/04/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 20 جاده مخصوص کرج - بعد از تقاطع فتح - مجتمع ايرانيان - طبقه 4 - سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 1398/12/29
 
 
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص ساير مواردي که در صلاحيت مجمع ميباشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان در ساعات اداري روزهاي سه شنبه مورخ 1399/04/24 و چهارشنبه مورخ 1399/04/25 جهت دريافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن اصل کارت ملي به همراه اوراق نمايندگي و يا وکالت به اداره سهام شرکت واقع در ميدان ونک- بزرگراه حقاني- بعد ازچهار راه جهان کودک -پلاک6 طبقه همکف مراجعه نمايند. 

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا 
کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید