آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 و اطلاع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری مجمع عمومی 

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید