آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 و اطلاع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری مجمع عمومی

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید