اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت

پیرو اطلاعیه "ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی" منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 866782 و به استناد ماده 17 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1401/01/17 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.

جهت مشاهده به لینک:

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=JqmojvQbVnKXudCYgW5oiw%3D%3D&rt=2&let=148&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید