افشای اطلاعات با اهمیت

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - بررسی صلاحیت متقاضیان خرید بلوکی سهام سایپا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جهت مشاهده به لینک:

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=YQQQaQQQcrP18y1RoSByuccbl4QQQaQQQA%3D%3D&rt=2&let=11&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید