توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 837472در تاریخ 1400/10/13 به استحضار می رساند درخصوص اطلاعات وصورت های مالی منتشر شده دلایل کاهش سود عملیاتی به شرح نامه پیوست اعلام می گردد.

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=pKShysIH0nXCMpnKGOb6jg%3D%3D&rt=2&let=174&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید