خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) راس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/04/12برگزار گردید.

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/04/12 درمحل کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو سالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.

جهت مشاهده با لینک زیر:

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=LxjG5ySbGD0pKD%2B7QOJZJQ%3D%3D&rt=2&let=2222&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید