حسن خوش باش

سمت
معاون اجرایی
 
 
میزان تحصیلات

کارشناسی

سابقه خدمت

20سال

آخرین سوابق کاری

سابقه اجرائی

هوشنگ نوری

سمت
مدیرحراست
 
 
میزان تحصیلات

تحصیلات

سابقه خدمت

سابقه

آخرین سوابق کاری

سابقه اجرائی

عبدالله پاسبانی

سمت
مدیر مالی
 
 
میزان تحصیلات

فوق لیسانس حسابداری

سابقه خدمت

19سال

آخرین سوابق کاری

مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
رئیس حسابداری شرکت ایران دوچرخ(زیرمجموعه گروه بهمن)
حسابرس مؤسسه حسابرسی فاطر

 

سمت
 
 
میزان تحصیلات

 

سابقه خدمت

 

آخرین سوابق کاری