برنامه های شرکت در حوزه املاک

 • بررسی شرایط املاک و یافتن راهکار بهینه در راستای مولدسازی و تامین مالی از طریق آنها.
 • فروش یکی از دو ملک شرکت و سرمایه گذاری نقدینگی حاصل شده در جهت ایجاد درآمد پایدار.
 • مشارکت در ساخت، اخذ پروانه، افراز و تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده از این طریق.

برنامه های شرکت سرمایه گذاری سایپا در حوزه شرکت های زیرمجموعه

 • اعمال حقوق حاکمتی هلدینگ در جهت مدیریت کارآمد شرکت های زیرمجموعه.
 • فعال نمودن شرکت های وابسته در حوزه فعالیت اصلی با اضافه نمودن رئیس توسعه کسب و کار (آغاز فعالیت شرکت حمل و نقل پشتیبان ترابر، بررسی واردات خودرهای کارکرده، بازرگانی و تامین قطعات سایپا).
 •  ورود شرکت های زیرمجموعه در حوزه دانش بنیادها و سرمایه گذاری هدفمند در آن.
 • بررسی امکان تبدیل شرکت های زیرمجموعه به نهاد مالی و امکان فروش آنها به شرکتهای خارج از گروه.
 • تحقق درآمد عملیاتی برای شرکت پشتیبان ترابر از طریق انجام بخشی از فرایند لجستیکی گروه سایپا

برنامه های شرکت در حوزه سرمایه گذاری و پرتفوی

 • اصلاح پرتفوی: بررسی ارزندگی و پتانسیل های رشد سهام موجود در پرتفوی آزاد شرکت و ارائه برنامه خروج از برخی سهام
 • بررسی راهکارهایی برای فروش و نقدشوندگی بخشی از پرتفوی فریز شده ار طریق PRX کردن، بازارگردان لایه دوم یا فروش در بازار اختیار
 • تنوع سازی سبد مالی هلدینگ در شرکت اصلی با تاسیس صندوق درآمد ثابت، صندوق پروژه و صندوق p/e
 • تنوع سازی سبد مالی هلدینگ در شرکت های غیر بورسی و زیرمجموعه با همکاری در تاسیس صندوق بازارگردانی توسط شرکت کارگزاری سپهرباستان
 • بررسی روند شاخص های کلان اقتصادی و پیش بینی دقیقتر از شرایط پیش رو و تاثیر آن بر بازار سرمایه (روند تورم، نرخ دلار و ...)
 • انجام افزایش سرمایه از محل  سود انباشته در شرکت سرمایه گذاری سایپا

 

برنامه شرکت در حوزه نیروی انسانی

 • تقویت سرمایه انسانی شرکت با مدیریت دانش، جذب، رشد و نگهداری نیروهای کارآمد و برگزاری دوره های آموزشی