چشم انداز

 • رسیدن به جایگاه سه شرکت برتر هلدینگ چند رشته ای
 • شرکت مورد اعتماد سرمایه گذاران داخلی
 • حضور فعال در بازارهای سرمایه بین المللی

 

ماموریت شرکت

 • پاسداری از دارایی های شرکت و افزایش ثروت سهام‌داران
 • تأمین سود پایدار و رو به رشد با استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و بازار سرمایه
 • به‌کارگیری نیروی انسانی مجرب
 • تأمین مالی و بازار گردانی سهام مربوط به گروه سرمایه گذاری و خودرو سازی سایپا
 • توجه به مسئولیت های اجتماعی شرکت

 

برنامه های آتی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

 •   ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به اهداف برنامه های گروه سایپا
 •   استفاده از روش‌های نوین تامین منابع مالی
 •   بهبود سیستم های نظارتی بر عملکرد شرکت های تابعه و بازنگری در فعالیت فعلی آن ها و در صورت نیاز تعیین مأموریت های جدید در آن ها متناسب با شرایط اقتصادی فعلی و چشم انداز آتی.
 •   توسعه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در طرح های جدید دارای توجیه اقتصادی و ارزش افزوده بالا.
 •   تسویه حساب های فی‌مابین جهت شفافیت بیشتر روابط مالی با شرکت های گروه.
 •  بهبود ساختار فعلی و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه گذاری ها با هدف افزایش بازده و کاهش ریسک سرمایه گذاری ها