جهت مشاهده آخرین گزارشات مالی شرکت از این لینک استفاده نمایید

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره منتهی به 31 شهریور 1399 شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
صورت های مالی میان دوره منتهی به 31 شهریور 1399

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره منتهی به 31 شهریور 1399 شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

1. صورت وضعيت¬هاي تلفيقي گروه و” شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا (سهامي عام)" در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره¬ي مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه باگزيده¬اي از يادداشت¬هاي توضيحي

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ با حضور بیش از ۶۹ درصد سهامداران این شرکت ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج - بعد از تقاطع فتح - مجتمع ایرانیان - طبقه ۴ سالن آمفی تئاتر برگزار شد.