اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره منتهی به 29 اسفند 1402 شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (حسابرسی شده)

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=dMdouvOtzKlhU4ZPKzjyMA%3d%3d&rt=2&let=6&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید