اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره (اصلاحیه)

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (اصلاحیه)

دلایل اصلاح:اضافه نمودن سود پایه هرسهم به سود و زیان ، برخی موارد مشابه و اصلاحات نگارش بدون اثر با اهمیت بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/08/11 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 10,675,000,000,000 ریال به مبلغ 16,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=Q2MZD10F5a3%2BvLwr8V2TwA%3D%3D&rt=2&let=56&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید