برآرود ارزش روز دارایی های شرکت بر اساس آخرین گزارش ماهانه افشا شده در سامانه کدال در مورخ 31 فروردین 1400 براساس نرخ های روز سهام بورسی در (مورخ1400/2/28)

آخرین گزارش ماهانه افشا شده در سامانه کدال و براساس قیمت تابلوی سهام بورسی

با توجه به آخرین گزارش ماهانه افشا شده در سامانه کدال و براساس قیمت تابلوی سهام بورسی، ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت در تاریخ 1400.02.28 مبلغ  62،285 میلیارد ریال و برآورد مازاد ارزش روز دارایی های غیر بورسی و املاک شرکت در تاریخ مذکور 46،521 میلیارد ریال برآورد شده است. از این رو با لحاظ نمودن حقوق صاحبان سهام و محاسبه مازاد ارزش دارایی های مذکور ارزش خالص دارایی های شرکت در 28 اردیبهشت ماه 1400 به مبلغ 112،840 میلیارد ریال بالغ گردیده است.

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

admin saipa

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید