برآورد ارزش روز دارایی‌های شرکت براساس آخرین گزارش ماهانه افشا شده در سامانه کدال ( 31فروردین 1400)

آخرین گزارش ماهانه افشا شده در سامانه کدال

با توجه به آخرین گزارش ماهانه افشا شده در سامانه کدال ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت در تاریخ 1400.01.31 مبلغ  14،761 میلیارد ریال و برآورد مازاد ارزش روز دارایی های غیر بورسی و املاک شرکت در تاریخ مذکور 48،909 میلیارد ریال برآورد شده است. از این رو با لحاظ نمودن حقوق صاحبان سهام و محاسبه مازاد ارزش دارایی های مذکور ارزش خالص دارایی های شرکت در پایان فروردین ماه 1400 به مبلغ 123،351 میلیارد ریال بالغ گردیده است.

در ادامه فایل پیوست قرار گرفته است.

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

admin saipa

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید