صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 30اسفند 1399

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی برای  سال مالی منتهی به 30اسفند 1399 همراه با گزارش تفسیری

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید