صورت های مالی میان دوره منتهی به 31 شهریور 1399

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره منتهی به 31 شهریور 1399 شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

1. صورت وضعيت¬هاي تلفيقي گروه و” شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا (سهامي عام)" در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره¬ي مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه باگزيده¬اي از يادداشت¬هاي توضيحي

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید