گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار،تهیه شده است.

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار،تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 1399/12/30 می باشد.

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید