صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا همراه با گزارش تفسیری

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=PRKkTtQWBYiS7ydI%2b4QeLQ%3d%3d&rt=2&let=6&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید