صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت ھای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سھامی عام) به تاریخ 29 اسفند 1402

جهت مشاهده به لینک:https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=hfUMqxzRMGLWs2k99tFiSA%3d%3d&rt=2&let=6&ct=0&ft=-1&sheetId=1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید